Jag har tagit del av paketens olika innehåll och priser.